fbpx
Træning og
udvikling

Personprofiler MBTI og JTI

Vi benytter MBTI og JTI til at skabe bevægelse, forandring og udvikling.

“Why is it that we judge others by their behavior and ourselves by our good intentions?”

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) og Jungiansk Type Indeks (JTI) er personprofiler, som baserer sig på C.G. Jungs teori om personlighedstyper. Disse forholder sig til personlige præferencer og de forskelle, som forskellige præferencer kan give anledning til.

MBTI og JTI er enkle at anvende, lette at forstå og kan nemt integreres i mange forskellige udviklingsprocesser – spændende fra personlig udvikling, ledertræning, teamudvikling, konfliktløsning til kortlægning af gruppeprocesser.

MBTI og JTI i praksis

MBTI og JTI giver os indsigt i ligheder og forskelle mellem os selv og andre mennesker – og giver os eksempelvis indblik i, hvorfor vi foretrækker visse arbejdsopgaver og arbejdsmetoder frem for andre.
Nogle af os er introverte og har en tendens til at tøve, inden vi fører vores tanker ud i praksis. I modsætning er andre ekstroverte og søger i videre udstrækning omverdenens opmærksomhed. Værktøjet kan i høj grad være med til at afdække, hvordan ens type har indflydelse på ens foretrukne arbejdsmønster.

Forskellige personprofiler

Når vi arbejder med personprofilen afklarer vi også andre spørgsmål. Hvorfor kommunikerer vi nemt med nogle mennesker – og har svært ved det med andre? Værktøjet giver deltagerne et fælles sprog og en større indsigt i både egen og andre personers adfærd.

Udbyttet er øget selvindsigt samt øget forståelse og tolerance for andres præferencer. Accept af hinandens forskellighed. Vi lærer at se forskellighed som en styrke. Værktøjet er ligeledes meget værdifuldt i en udviklingsproces.

Vi har fokus på relationer og udvikling

Hos SiriusPartner er vi certificerede i MBTI og JTI, og vi har stor erfaring i anvendelsen af disse personprofiler. Vi tilrettelægger forløb for mindre og større grupper, og værktøjet indgår ofte som en integreret del af et skræddersyet team- og lederudviklingsforløb –hvor fokus er på stærke relationer og udvikling af individer, temas og ledergrupper.

Spørgeskema udfyldes online med efterfølgende tilbagemelding. SiriusPartners læringsproces er afvekslende og kreativ og følges op med forskellige understøttende øvelser og tid til refleksion.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om mulighederne med MBTI og JTI.

Nogle af vores kunder

Kontakt

Siriuspartner A/S
Thorvaldsensvej 9, 3 th.
1871 Frederiksberg

28 32 12 38
asger@siriuspartner.dk

Find os

Nyhedsbrev