fbpx
Udvikling på
alle niveauer

Lederudvikling – skræddersyet ledertræning

Gennem teoretisk viden og praktisk erfaring træner og udvikler vi ledere på alle niveauer.

 

Mangler I et fælles sprog i ledergruppen? Eller har I brug for praktisk ledertræning? I samarbejde med jer, definerer vi ”god ledelse”, træner det i praksis, og hjælper med at implementere det i hverdagen.
Målet er at øge indsigten og erkendelsen for lederen og gennem intensiv træning skaber vi grundlaget for handling i praksis.

Ethvert forløb med Siriuspartner starter med en grundig forventningsafstemning samt afklaring af formål, mål m.m. Herefter skræddersyr vi et program til jer inklusiv implementering og forankring for at skabe mest mulig værdi for hele organisationen.

Godt lederskab handler om, at man som leder er i stand til at sætte retningen og opnå resultater gennem andre.

Siriuspartner – lederudvikling med relation til din hverdag

Siriuspartner er et konsulenthus, der har fokus på relationer, ledertræning og udvikling af teams og individer. Vi har stor erfaring med at udvikle ledere og lederteams i store og mellemstore organisationer, hvilket udgør det praktiske fundament for vores lederudviklingsprogrammer.

Vi har derudover en omfattende teoretisk værktøjskasse, som vi kombinerer med praktisk træning. Vores tilgang til lederudvikling beror således på en blanding af hands on-erfaring, analyseværktøjer som DiSC, JTI og MBTI samt procesværktøjer som Changesetter og andre anerkendte læringsmetoder. Vores læringstilgang tager afsæt i evidensbaseret forskning og den positive psykologi – ligesom vi er certificerede i rigtig mange ledelsesværktøjer.

Vores ambition er, at vores lederudviklingsprogrammer og din læring altid skal relatere sig til din hverdag. På vores forløb får du og din ledergruppe mulighed for at sætte jeres ledererfaringer i spil.

Målet er at styrke ledelsesmusklen, skabe øget forretningsforståelse og derigennem skabe bedre resultater og øge arbejdsglæden.

Vi arbejder blandt andet med temaer som; personligt lederskab, styrkebaseret ledelse, motivation, feedbackkultur, effektiv kommunikation og forandringsledelse.

Praktisk træning er det gennemgående element, så du får rig mulighed for at træne værktøjerne og afprøve dig selv i nye situationer og indtage en ny rolle.

Ledertræning, der styrker relationer, tillid og samarbejdsevnen

Vi udvikler ledere via aktiverende workshops, foredrag og udviklingsforløb, der styrker relationer, øger tilliden og forbedrer samarbejdet. Samtidig med at fokus er på at skabe balance mellem den personlige udvikling og den forretningsmæssige og resultatorienterede udvikling. Vores ledertræning har fokus på at styrke forståelsen for kulturen i din organisation. og hvordan jeres styrker kan bidrage til dit team og organisationen når målene.

På vores forløb bliver du præsenteret for modeller og værktøjer, der styrker din lederrolle og ændrer uhensigstmæssige mønstre. Undervejs er der rig mulighed for at træne værktøjerne via konkrete øvelser.

Vores lederudviklingsforløb tager selvfølgelig udgangspunkt i jeres værdier, mål og forventninger – alt sammen med henblik på at udvikle et skræddersyet program, hvor læringen nemt kan implementeres og forankres i organisationen.

Kontakt os, og hør mere om ledertræning

Siriuspartner tilbyder ledertræning for ledere på alle niveauer – og altid med udgangspunkt i den enkelte organisations situation og behov. Derved sikrer vi et skræddersyet forløb med øje for netop din ledergruppes konkrete udfordringer og behov.

Vil du vide mere om lederudvikling hos Siriuspartner, er du altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

 • 1
 • 2
 • 3
 • Siriusteamet forstår – gennem simple øvelser – at illustrere vigtige læringspunkter, så som vidensdeling, ansvarstagen og nødvendigheden af at samarbejde

  Pernille Vaupel, Director
  KILROY International A/S

 • Skal man arbejde med teamudvikling, skal man gribe det professionelt an. Det skylder man medarbejderne.

  Leo Pharma

 • …øvelserne anskueliggør vigtige pointer og skaber refleksioner hos deltagerne.

  Berendsen Textil Service

Kontakt

Siriuspartner A/S
Thorvaldsensvej 9, 3 th.
1871 Frederiksberg

28 32 12 38
asger@siriuspartner.dk

Find os

Nyhedsbrev