fbpx
Træning og
udvikling

Changesetter – Procesværktøj til forandringsledelse

SiriusPartner hjælper med at skabe et værdiskabende fælles sprog.

 

Forandringsteknologi

SiriusPartner er certificerede i at facilitere forandringsprocesser med brug af Changesetter. Den overordnede filosofi i Changesetter er, at god forandringsledelse handler om at skabe følgeskab til forandringen og om at sikre, at der er viden og forståelse for potentielle modstandsreaktioner i forandringer.

Procesværktøj

Changesetter er et effektivt procesværktøj udviklet til træning, planlægning og kommunikation af forandringer. Gennem forskellige moduler føres du gennem en række trin, der alle har til formål at styrke dit og din organisations forandringspotentiale.

Du præsenteres for cases fra det virkelige liv, og får udfordret og reflekteret din egen viden og erfaring. Changesetter skaber grundlag for at se på, hvilken slags ledelse, der med fordel kan anvendes konkrete steder i en forandringsproces.

Changesetter er et unikt kompleks af forskellige perspektiver og kan bruges til at understøtte følgende forandringstile:

  • 8 skridt i ledelse af forandringer (John Kotter)
  • 6 opmærksomheder i forandringer (Ken Blanchard)
  • Anerkendende tilgang (David Cooperrider)
  • Systemisk tilgang (med udgangspunkt i Milano skolen)
  • Forandring og typer (MBTI)
  • Forandringer og modstand (Rick Maurer)
  • On-line simulation og fysisk brætspil

Changesetter er designet som en fysisk repræsentation – et stort cirkulært board med brikker, der repræsenterer dine interessenter.

Du arbejder gennem brug af dine hænder, øjne, refleksioner og dialog. Spillet er understøttet med en virtuel simulation, som skaber transparens i forandringens processer.

Nogle af vores kunder

Kontakt

Siriuspartner A/S
Thorvaldsensvej 9, 3 th.
1871 Frederiksberg

28 32 12 38
asger@siriuspartner.dk

Find os

Nyhedsbrev